Vandringsled
- havet bakom berg och buskar -

På vandring

Vandringsleden på Seglinge förlängdes under våren 2007. Nu är den 7 km lång och går i varierande terräng genom lummiga hasselskogar, över karga berg och runt envisa enbuskar till Delets strand med svalkande vind och rullande vågor. Där finns sk. jättegrytor. Grytorna har formats i bergen under istiden när en sten har nött ett hål i berget.

Klippor på Seglinges västra sida

Den märkta stigen börjar vid den gamla bysmedjan i Seglinge by, därifrån är det c. 2,5 km till grytorna. Man kan fortsätta norrut från grytorna till Sandvik där naturleden svänger österut och leder genom skogen till den gamla pumpstationen, totalt närmare 3 km. Vägen tillbaka till byn är c. 1,5 km. Kartor över naturleden finns på butiken och i gästhamnen samt i stugbyarna.

  • vandringsleden_sandvik.jpg
  • vågor.jpg
  • vårskog.jpg